Český jazyk

PRÓZA 90. LET

V 90. letech ještě tvoří autoři několika generací.Směry: převažoval realismus, který se rozšiřoval v historické a venkovské próze. Historická próza Zikmund Winter (1846 – 1912) Po gymnáziu vystudoval historii. Je spjat s Prahou a...

V 90. letech NATURALISMUS

Karel Matěj Čapek Chod (1860 – 1927) Narodil se v Domažlicích. Studium práv nedokončil. Byl žurnalista, redaktor Národních listů, prozaik, kritik. Dílo:Povídky (1892)Nejzápadnější Slovan (1893) – romaneto, má 3 části: romantismus, realismus a naturalismusKašpar...

Literární kritika 90. let

Kritika = řecký původ, znamená soudit, posuzovat. Dnes to chápeme jako rovnocennou složku vedle prózy, poezie, dramatu…Rovnocennost si vybojovala právě v 90. letech. Má dva základní adresáty: autora a čtenáře.Pomáhá čtenáři pochopit kontext díla....

Divadlo a drama 90. let – pokračování

Josef Holeček (1853 – 1929)Prozaik, překládal z jihoslovanských jazyků, ruštiny, finštiny.Dílo:Naši – dekalogie, desetidílný cyklus (1898 – 1903)– zachytil vývoj jihočeské vesnice, zvyky, vztahyPero (20. století) – kniha vzpomínek Jan Herben (1857 – 1936)Narodil...

Divadlo a drama 90. let

Divadlo– centrem českého divadelního života bylo Národní divadlo v Praze (založeno r. 1881, poté jej zasáhl požár a obnoveno bylo r. 1883)– v Brně stálo nynější Mahelovo divadlo a na Zelném trhu divadlo Reduta...

Maturitní okruhy z jazyka

1. O původu a vývoji českého jazyka2. Vývoj slovní zásoby3. Větné členy a polovětné konstrukce4. Souvětí5. Jazykověda a její disciplíny, přehled vývoje naší jazykovědy6. Slovní druhy a principy jejich třídění7. Zvuková stránka jazyka8. Slovenština...

25. Souvětí podřadné

– souvětí = spojení dvou i více vět ve vyšší větný, významově gramatický celek, vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek (počet vět poznáme podle počtu přísudků ve větách dvojčlenných, nebo podle základů ve větách...

23. Funkční styly a slohotvorní činitelé

• STYLISTIKA = nauka o slohu (stylu). Pojednává o druzích slohu, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků. • STYL = způsob výstavby jazykového projevu, tj. způsob zpracování obsahu...

22. Obohacování slovní zásoby

– slovní zásoba je dána vývojem společnosti, některé jevy a předměty zanikají, nové vznikají, celkově slov přibývá – způsoby obohacování slovní zásoby:1. tvoření nových slov:a) odvozováním (přelet, počítačový)b) skládáním (ropovod)c) zkracováním (Čedok, ODS)2. spojování...