Český jazyk

Slovníček pojmů

 EposRozsáhlá epická skladba pojednávající o významné události nebo hrdinovy. Má hlavní dějovou linii, ze které je velké množství odboček. Často založené na mýtu. Epos o Gilgamešovi, Ilias a Odyssea. FabuleSkutečná posloupnost děje SyžetDěj,...

ČESKÝ JAZYK – kompletní obsah_1:

ČESKÝ JAZYK – obsah: PRÓZA 90. LET V 90. letech NATURALISMUS Literární kritika 90. let Divadlo a drama 90. let – pokračování Divadlo a drama 90. let Maturitní okruhy z jazyka 25. Souvětí podřadné...

ČESKÝ JAZYK – kompletní obsah_2:

Nedaří se mu v pracovním ani soukromém životě, …… Jan Otčenášek (1924-1979) Základní témata: 3) zvláštní vztah k vyšetřovateli Böhmovi- Pancéřová pěst – Jan Drda (1915 – 1970) Ivan Martin Jirous POEZIE – odraz...

ČESKÝ JAZYK – kompletní obsah_3:

Josef HORA Itálie Sovětský svaz USA I. SVĚTOVÁ VÁLKA ( 1914 –1918 ) Téma války v literatuře 20. století samizdat a exil 8. Drama 70. – 80. léta Divadlo Járy Cimrmana Divadlo Na zábradlí...

ČESKÝ JAZYK – kompletní obsah_4:

František Langer (1888 – 1965) České a světové drama 20. století MAGICKÝ REALISMUS SOCIALISTICKÝ REALISMUS A SOVĚTSKÁ LITERATURA LITERATURA S PRVKY SCI-FI Joseph Heller B/ Umělecká literatura ABSURDNÍ DRAMA Vladimir Nabokov Umberto Eco Jack...

ČESKÝ JAZYK – kompletní obsah_5:

Česká próza po roce 1945 Jaroslav Kratochvíl Lumírovci Dramata Romantismus Počátky našeho písemnictví Realismus Adam Mickiewicz Victor Hugo 25) Historická beletrie světová a naše Ludvík Souček Karel Čapek Karel Čapek Česká vědecko-fantastická literatura Angličan...

ČESKÝ JAZYK – kompletní obsah_6:

Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) Ernest Hemingway (1898 – 1961) Sinclair Lewis (1885 – 1951) ANGLICKÁ LITERATURA RUSKÁ A SOVĚTSKÁ LITERATURA Erich Maria Remarque (1898 – 1970) Lion Feuchtwanger (1884 – 1958) Thomas...

ČESKÝ JAZYK – kompletní obsah_7:

Wolkerův epitaf U rentgenu Sbírka Těžká hodina Jiří Wolker (1900 – 1924) Petr Bezruč (vl. jménem Vladimír Vašek, 1867 – 195… Jaroslav Vrchlický (1853 – 1926) Náměty: Jan Neruda (1834 – 1891) Ohlas písní...