Český jazyk

3. Baroko v českých zemích

3. Baroko v českých zemích• protestanti (evangelium) X protireformace (Tridentský koncil (1545- 63))• jezuitský řád (1534) – Ignác z Loyoly• utužení feudálních pout, oslabení české inteligence (emigrace) po Bílé Hoře, to postihlo měšťanstvo (bohatší)...

Barokní česká literatura

– Barokní česká literatura• Byla zaměřena na lidového čtenáře, snaha vést čtenáře ke složitosti• Ve spojení spojena se slavnostmi vznikají písně, koledy, kázání, divadelní hry (dramata)• 1729 byl svatořečen Jan Nepomucký, na jeho počest...

Exilová tvorba

4. Jan Amos Komenský (28.3.1592- 1670)• nejvýznamnější osobnost staročeského písemnictví– zdroje tvorby:• barokní, navazuje na tradici humanismu, vrcholní představitel, renesanční přístup, životní zkušenosti• barokní znaky – princip kontrastu v Labyrintu světa• humanistické znaky –...

2. Baroko obecně

2. Baroko obecně• lat. „Perla s kazem“, fr.“bradavice“• uznána oficiální církev – katolictví• silná protireformace -> sílí katolická víra, jezuité• reakce na renesnaci• odvrácená tvář renesance (nevyřešila soc. problémy), tzn. ztráta víry sama v...

3. období 70. léta 16. stol. – 20. léta 17. stol.

– 3. období 70. léta 16. stol. – 20. léta 17. stol.• literatura dosahuje vysoké úrovně• vzdělávací literatura• latinské odborné texty (Rudolf II)Daniel Adam z Veleslavína (1546 – 1599):• zaměřený na jazyk (slovníky, ..),...

Maturita – Humanismus až Baroko v České literatuře

Maturita – Humanismus až Baroko v České literatuře 1. Humanismus v Čechách• 1. náznaky za Karla IV., pak přerušeno husitstvím, pak spíše humanismus• výrazně se projevují reformace (církev)• stoupá úloha měšťanů• rozvoj knihtisku• renesanční...

2. období 20. – 70. léta 16. stol.

– 2. období 20. – 70. léta 16. stol.mimořádné soustředění na jazyk, vznikají mluvnice a gramatikygramatiky jsou více popisné, než dnešní, spíše popis jazykamyšlenky pronikají do obecného povědomívznik naučné literatury, mluvnic a kronikvzniká první...

Španělsko: (tzv. Zlatý věk španělského písemnictví)

– Španělsko: (tzv. Zlatý věk španělského písemnictví)Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 – 1616):• „Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha“ – chová se jako středověký rytíř, ale v renesanci, jeho činy vypadají na...

5. William Shakespeare

5. William Shakespeare• narozen ve městě Stratford upon Avon 1564, oženil se v 18, 1585 – odchod do Londýna, spolumajitel divadla Globe, pak se usadil ve Stratfordu, celkem 37 her, zemřel 1616• divadlo je...

Maturita – Renesance ve světové literatuře

Maturita – Renesance ve světové literatuře 1. Definice humanismu a renesance– humanismus:• kulturní hnutí 14. stol., obracející pozornost k člověku, a to pomocí antické kultury• soustředí se na studium člověka• vědecké zkoumání památek antické...