Český jazyk

3. Stručná charakteristika představitelů evropské renesance

3. Stručná charakteristika představitelů evropské renesance– Itálie:Dante Alighieri (1265 – 1321):• „Božská komedie“: středověké uspořádání, renesanční náplňFrancesco Petrarca (1304 -1374):• „Zpěvník“: forma sonetu, láska k Lauře, renesance: motivy lásky, středověk: výčitkyGiovanni Boccaccio (1313 -1375):•...

5. Petr Chelčický (1390- 1460)

5. Petr Chelčický (1390- 1460)• sedlák, vzdělal se sám v okruhu lidí v Betlémské kapli, s Husem se nakonec rozešli (Hus: dobro poznat pomocí zla, Chelčický: dobro poznat pomocí dobra)• průkopnický myslitel – odlišoval...

3. Mistr Jan Hus (kolem 1370 – 1415)

3. Mistr Jan Hus (kolem 1370 – 1415)• z jihoč. Husince u Prachatic, 1396 – mistr svobodných umění, 1401 – kněz, rektor na univerzitě, 1409 se zasloužil o Dekret Kutnohorský, od r. 1402 kazatel...

4. Žánrová skladba a významné památky literatury doby husitské

4. Žánrová skladba a významné památky literatury doby husitské• odstranit světské panování a navrátit život prostotě a řádu• právo svobodně hlásat bez rizika smrti• trestání těžkých hříchů círk. hodnostářů• Jakoubek ze Stříbra – přijímaní...

Maturita – Mistr Jan Hus a literatura doby husitské

Maturita – Mistr Jan Hus a literatura doby husitské 1. Husovi předchůdci• za Karla IV vznikají rozpory mezi církevní teorií a praxí. Karel IV pozval Konráda Waldhausera za účelem urovnání – nezdařilo se– Žáci...

Písně:

Písně:• „Hospodine, pomiluj ny“, (11. st.) píseň, nerýmuje se, původně byla staroslověnsky• „Svatý Václave“, (12. st.) píseň, sloky, asonance – rým, kde se shodují jen poslední písmena• „Slovo do světa stvořenie“, (13. st.)• „Staročeská...

Lit. městského typu

Lit. městského typu• měšťanstvo: klerikové, studenti, žakéři, žertéři• reálné, konkrétní problémy doby, parodie a travestie• fablicaux – komická veršovaná povídka, bajky, zvířecí epos, facetie – komický, próza ze života => zvýšení podílu prózy, více...

4. Laicizace literatury v Evropě a u nás

4. Laicizace literatury v Evropě a u nás– a. obecná charakteristika• = zesvětštění, odstranění vlivu církve proces související s posilováním kulturního postavení šlechty ve společnosti 11. století• vymanění literatury z naprosté závislosti na církvi•...

Latinské písemnictví:

Latinské písemnictví:• především církevní texty– legendy:• „Legenda o sv. Václavu“, tzv. Kristiánova legenda– kroniky:• po úplném vítězství latiny• historický základ, více beletristických pojmů• „Kosmova kronika česká“• zastánce západně orientované církevní organizace• obdivuje přemyslovský rodu•...

3. Počátky písemnictví u nás

3. Počátky písemnictví u nás• 1. fáze – Velká Morava – staroslověnské písemnictví, 9. stol.• 2. fáze – nástup latiny – 10. – 11. stol.• 3. fáze – vítězství latiny(pomalý nástup češtiny)-12.-13.st.– Staroslověnské písemnictví:•...