Český jazyk

13.Vývoj českého divadla od jeho počátků do konce 19.stol.

12.st.-hraje se v kostele,náboženská tematika14.st.-světská tematika,hraje se před kostelem nebo v krčmě-Mastičkář16.st.-J.A.Komenský,Schola Ludus-hry pro výuku dětí ve školeNárodní obrození-Bouda (1.české divadlo)-Václav Thám-repertoár Boudy-překlady klasiků,veselohry,vlastenecké hry Stavovské divadlo-hrabě Nostic,klasicismus (hraje se německy)1862-Prozatimní divadlo1868-83-Národní divadlo1888-Otevřeno Smetanovo...

sonety:

ČTYŘI KNIHY SONETŮ ZDE BY MĚLY KVÉST RŮŽE – LYRICKÁ DRAMATAMAGDALENA – epos ve veršíchSATIRICONS VĚDOMÍM VĚKŮ – chtěl zobrazit dějiny lidstva ve verších– navazoval na Huga, VrchlickéhoJan Neruda (1834-1891)– přispíval do různých novin...

BALADY A ROMANCE –

BALADY A ROMANCE – sbírka humorných básní– zaměňuje tu pojmy balady a romance – ne vždy např. ROMANCE O KARLU IV., BALADA RAJSKÁ (zaměněno), BALADA MÁJOVÁ PROSTÉ MOTIVY – osobní lyrika– rozděleno na motivy...

KŘEST SV. VLADIMÍRA: nejostřejší báseň

– napodobenina Nestorovy legendy z 12/13.stol.– o přijetí křesťanství na Rusi – v 10.stol za cara Vladimíra– zesměšňuje tu církev – travestie (parodie)psal také epigramy ( za Řecka – nápis na hrob, darovací nápis...

– satirik, ve své době byl …

– satirik, ve své době byl velmi populární– jeho básně vyšly až po jeho smrti – za jeho života se šířily v opisech – průkopník realismu u násKAPITOLA O KRITICE:– byl pro kvalitu lit.,...

monografické realistické romány:

DRAŠAR (ROMÁN KNĚZE- BUDITELE) – hist. román z venkovského prostředí– životní pesimismus, vlastenectví – z doby národního obrození– „všechno veliké (nadprůměrné) je předem odsouzeno k zániku“– nejtragičtější, nejpesimističtějšíAntal Stašek, Antonín Zeman (1843-1931)– otec Ivana...

b)Drama-historická-Jan Hus,Jan Žižka

-pohádková-LucernaPřínos:výchovný význam,tvůrce realistického románu,nejucelenější umělecký obraz českých dějin,Jiráskův jazyk(prostý,srozumitelný) 12.Humor a satira v české umělecké tvorbě Karel Havlíček Borovský (1821-1856)– překladatel, básník, satirik, epigramatik,studoval na gymnáziu v Německém Brodě a později filozofii v Praze,vstoupil...

Vítězslav Hálek (1835-1874)

– psal prózu – hlavně z venkovského prostředí (ze středních Čech) = regionalistická lit. – regionalisté,často popisoval vztahy mezi rodiči a dětmi, v jeho povídkách vždy všechno končilo dobřePOLDÍK RUMAŘ – povídka z městského...

ČERNÝ PETŘÍČEK –

ČERNÝ PETŘÍČEK – delší próza z pražského prostředíromány z Podještědí: KŘÍŽ U POTOKA – Evička se obětovala pro to, aby sňala kletbu z rodiny PotockýchVESNICKÝ ROMÁN,KANTŮRČICEFRANTINA – hlavní hrdinka se snaží filosofovat, pochybuje v...

Karel Václav Rais (1859-1926)

– jeho dílo je spojené s Podkrkonoším a Českomoravskou vrchovinou – zobrazil těžký život venkovanů v horských krajích, růst bídy,psychologická kresba postav,idylismus i naturalismussoubory povídek: VÝMINKÁŘI – velmi realisticky tu popisuje vztahy mezi rodiči...