Český jazyk

Karel Jaromír Erben(1811-1870)

-narozen v Miletíně(podkrkonoší), studoval filosofii a práva v Praze, přítel Máchy, Palackého-působil jako archivář města PrahyKytice z pověstí národních-12 balad + úvodní báseň Kytice, balada-člověk se střetává s nadpřirozenými silami-konflikt končí tragicky, vina je...

Nevydrží už své napětí a všechny …

Nevydrží už své napětí a všechny své myšlenky a city vkládá do dopisu, který napíše Oněginovi. Evžen její láskou pohrdne a v zahradě jí šlechetně sdělí svůj negativní postoj. Od té doby je Táňa...

A.N.Gogol (1809-1852)

Portrét, Revizor, Taras Bulba 5. Romantismus v české literatuře-3.generace národního obrození=literární generace(plně se soustředí na lit.tvorbu)-několik vlivů:romantismus, biedermeier( umělecký styl domácnosti:klid, pořádek, pohoda), realismus Karel Hynek Mácha(1810-1836)-narozen v Praze, vystudoval práva, jako student hrál...

Victor Hugo(1802-1885)

– prozaik, básník a dramatik– nejprve stoupenec a potom odpůrce Napoleona– prožil 20 let ve vyhnanství, revoluční romantika)dramaCromwell-anglické dějiny, předmluva-manifest fr. romantismu(základní znaky romantismu: pozornost-bás.subjekt, romantismus musí být revoluční, soucítit s trpícími)b)poezieLegenda věků-3 dílný...

Červená a černá

– červená barva je symbolem revoluce, černá symbolem smrti a despotismu-Julian Sorell – chce vyniknout za každou cenu, přetvařuje se, obviněn z vraždy – popravenKartouza parmská 3.Rusko-velká odezva, revoluční romantismus, problémy s carským režimem...

1.Anglie

-kolébka romantismu, velmi kvalitní autořiGeorge Gordon Byron (1788-1824)– pocházel z aristokratické rodiny, ale v mládí se choval skandálně, utekl od rodiny a z Anglie – cestoval po Španělsku, Itálii, Řecku(obdiv antiky), Malé Asii– žil...

František Ladislav Čelakovský:

František Ladislav Čelakovský: 1799-1852: básník a vlastenec, ctitel humoru,trpěl nedostatkem žen v lite-ratuře;sb. Ohlas písní ruských: napodobuje ruský folklór, epika, bohatýři, hrdinské zpěvy, rusismy; sb. Ohlas písní českých: opět nápodoba české lidové slovesnosti, lyrika,...

8.Romantismus v české i světové literatuře

-romantismus-umělecký směr-objevuje v 1.pol. 19.století, nejdříve ve výtvarném umění,později v literatuře i hudbě, od slova román, vymezuje se vůči klasicismu a osvícenství-základní znaky: -centrum pozornosti:cit, emoce(ne rozum), fantazie -důraz na člověka, jednotlivce -zajímá se...

b) věda:

František Palacký: 1798-1876: historik, politik, zakladatel moderního českého dějepisectví; má kontakty na šlechtické kruhy, základní dílo:Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě: pětidílné moderní zpracování českých dějin je dovedeno až do r. 1526;snaží...

1786-1789: druhý pokus;

1786-1789: druhý pokus; hovoříme o generaci tzv. Boudy, tj. dřevěné budovy na dnešním Václavském náměstí, kterou si postavila parta divadelních nadšenců kolem Václava Tháma:1765-1816?: bohém, organizátor, bouřlivák, přeložil několik stovek her, pokusy o vlastní...