Český jazyk

– Francie

o Stendhal – přechod mezi romantismem a realismem, stoupenec revoluce, účastník napoleon. válek „Červený a černý“ (červená=revoluce, a voj. uniforma; černá=despotismus; přes milenky postavení ve společnosti, ale končí na popravišti)o Victor Hugo – cyklus...

– USA

o Edgar Allan Poe – zakladatel amer. novely, detektivky a hororu; báseň „Havran“ (předch. nového směru „symbolismus“); „Jáma a kyvadlo“; „Maska Červené smrti“ (prózy s fantastickým a hrůzným dějem)– Oproti Klasicismu (pevná pravidla –...

o J. K. Tyl (1808 – 1856) –

o J. K. Tyl (1808 – 1856) – největší dramatik č. obrození; dramatické báchorky; usiloval o výchovu k vlastenectví; divadlo; ochotník; povídka „Rozina Rudhardova“; „Dekret Kutnohorský“; „Poslední Čech“; dramata ze současnosti „Paličova dcera“; „Fidlovačka“...

o Petr Bezruč vl.jm. …

o Petr Bezruč vl.jm. Vladimír Vašek (1867 – 1958) – „Slezské písně“ („Marička Magdová“)o I. Olbracht vl.jm. Kamil Zeman (1882 – 1952) – „Nikola Šuhaj loupežník; pro děti „Ze starých letopisů“, „O mudrci Bidpajovi...

7. Lidová slovesnost a její inspirační zdroj

=předáváno pouze ústně, posléze sepsáno, hlavním znakem je anonymita a venkovské prostředí – folklór– Rozvoj – nejvíce v době pobělohorské, kdy díky migraci obyvatelstva byla utlumena česká literatura. V době národního obrození byla lidová...

o Josef Jungmann –

o Josef Jungmann – jazykovědec, historik a překladatel; narodil se u Berouna; gymnázium, filozofie, práva; učil češtinu v Berouně pak v PrazeSlovník česko-německý (5 dílů); „Historie literatury české“ (čerpal od Dobrovského); „Oldřich a Božena“...

o Rukopis královédvorský a zelenohorský

 1817 RK – epické a lyrické básně 1818 RZ Dobrovský odmítl pravost, o posudek byl požádán Jungmann à podvrh Václava Lindy a Josefa Hanky 1843 – Slováci vytvořili vlastní jazyk (1. roztržka mezi...

– hláskosloví

o měkké; tvrdé …o souhlásky; samohlásky– Gramatika = mluvnice – nauka o tvorbě slov à skládání, odvozovánío Tvarosloví – časování; skloňovánío Skladba – nauka o stavbě vět a souvětí– Stylistika = nauka o slohu–...

– Španělsko –

– Španělsko – Calderon de la Barca – „Život je sen“ (báseň)– Anglie – spisovatel John Milton – „Ztracený ráj“ (prvotní hřích v ráji)– Holandsko – malíři o Rembrandt – obrazy se šerosvitem („Noční...

B: Stavba souvětí:

B: Stavba souvětí: Když odešel do vyhnanství, musel se J. A. Komenský přizpůsobovat cizímu prostředí, a proto začal psát latinsky, aby si ostatní národy, které měly zájem o novou organizaci vyučování, mohly s jeho...