Český jazyk

Marcel Proust (1871-1922)

představitel experimentální prózy,zastánce fr. filosofa Henri Bergsona – každá skutečnost je poznatelná pouze intuicí, ne rozumem – ovlivnilo to jeho dílotvrdil, že smysl života se nám objeví ve vzpomínkách a v návratu do minulosti...

Futurismus-

Futurismus-do umění přítomnosti a budoucnosti proniká moderní život,obraz světa v pohybu,který je zachycen do časově následných fází Kubismus-úsilí postihnout podstatu věcí,rozklad skutečnosti na jednotlivé prvky Dadaismus-vyjadřuje odpor k válce,pocit nesmyslnosti života,zdůrazňuje uměleckou absurditu Poetismus-výlučně...

Jaroslav Seifert (1901-1986)

1984 Nobelova cena za literaturu,prozaik,novinář,překladatelproletářská poezie: SAMÁ LÁSKA MĚSTO V SLZÁCHpoetismus: NA VLNÁCH TSF SLAVÍIK ZPÍVÁ ŠPATNĚ30.léta:Zhasněte světla-reakce na Mnichovskou zradu,posila národapo válce:Přilba hlíny-3 cykly (inspirace úmrtím TGM 1937) Maminka-vzpomínky na domov,dětství Šel malíř...

30. léta:politická a surrealistická tvorba:

30. léta:politická a surrealistická tvorba:ŽENA V MNOŽNÉM ČÍSLE,SBOHEM A ŠÁTEČEK ABSOLUTNÍ HROBAŘkonec 30. let: MATKA NADĚJE-vztah k matce,rodné zemi,domovu HISTORICKÝ OBRAZ-verše z doby Mnichova,okupace a osvobozeníMANON LESCAUT – divadelní hra – villonské balady, lyrika,původní...

Stanislav Kostka Neumann (1875-1947)

básník, prozaik, publicista, překladatel, politikspolupracoval s čas. Moderní revue (dekadence, symbolismus)básnické sbírky (vyšly v 90. letech): SATANOVA SLÁVA MEZI NÁMI – volný verš úplný opak Březiny – ten touží po nějaké vyšší bytosti, ke...

Devětsil: 1920

Avantgarda,původně program proletářských básníků Proletářská poezie:znaky-optimismus-víra v lepší společnost revolučnost-vybojujeme srozumitelnost-přiblížení dělnictvu,boj proti sociálnímu útlaku a válce,sny o revoluci,kolektivnost Jiří Wolker (1900-1924)-nejdůležitější představitel proletářské poezie,zemřel na TBC,v mládí měl optimistické názory, důvěra v lidi:...

– hudebnost verše, subjektivní pocity

symbolismus: JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME, báseň KDO VÁM TAK ZCUCHAL TMAVÉ VLASY intimní lyrika, někdy volný veršZPĚVY DOMOVA – vlastenecká sbírkaIVŮV ROMÁN – románOtokar Březina (1868-1929)– náš nejznámější symbolista,představitel volného verše u nás,kladl důraz...

epika:

epika: VE STÍNU LÍPY,LEŠETÍNSKÝ KOVÁŘ(venkovský kovář s dcerou brání svůj majetek proti německému kapitálu)satiry-HANUMAN-zvířecí eposbásnické sbírky: NOVÉ PÍSNĚ JITŘNÍ PÍSNĚ PÍSNĚ OTROKA(alegorická skladba,kde otrokem je český národ,1892)PRÓZA:VÝLET PANA BROUČKA DO MĚSÍCE NOVÝ EPOCHÁLNÍ VÝLET...

Josef Václav Sládek (1845-1912)

– je považován za zakladatele české poezie pro děti,celý život redigoval časopis Lumír– přeložil takřka všechna Shakespearova dramata,používá pravidelného zpěvného verše (jako Hálek),svoje verše věnoval dětem a rolníkům (prý jsou rolníci základem spol.)básnické sbírky:...