Český jazyk

– přeložili 4 evangelia z Bible do …

– přeložili 4 evangelia z Bible do staroslověnštiny – Konstantin k tomu napsal předmluvu (protože se papeži nelíbilo, že překládali Bibli), tzv. PROGLAS – staroslověnsky, nutnost písma, kultury a vzdělání, každý má právo poslouchat...

– lyrika: ZPĚVY PASTÝŘSKÉ

ZPĚVY ROLNICKÉPublius Ovidius Naso– znelíbil se Augustovi – musel žít ve vyhnanství– lyrika: UMĚNÍ MILOVAT – rady, zkušenosti ELEGIE– epika: PROMĚNY – vychází z řecké i římské mytologie– např. Pygmalion (- Bernard Shaw:Pygmalion) 3....

– zastánce stoicismu – moudrost, …

– zastánce stoicismu – moudrost, která se naplňuje vyrovnaností– původ v Řecku – spol. rovnost – nic se nemá příčit přírodě – etika (morálka) 2.Odraz společenského vývoje v literární tvorbě na našem území od...

POETIKA: skládá se ze dvou knih

– 1.kniha – tragédie, lyrická poezie, epika– 2.kniha – komedie, nedochovala se– základ pro román Umberta Eca: Jméno růže RÉTORIKA (=řečnictví)– encyklopedické dílo– 1.část – dějiny – konkrétní, shrnutí poznatků a rozdělení vědních oborů–...

ŘÍM

1.staré období 3. – 2. stol.př.n.l.– čerpá z řeckých námětů, překlady z řečtiny do latinkomedie:Plautus: KOMEDIE O HRNCI– řecké vzory – Menandros– námět pro Moliéra:LakomecVOJÁK TLUČHUBAPSEUDOLUS 2. klasické období (zlatá doba) 2.-1.stol.př.n.l.– císař Augustus...

Antická lit.

ŘECKO1.antické období 8. – 6. stol. př.n.l. poezie – epika: Homér: ILIASS A ODDYSSEIA-bohatý děj – příběhy mnoha postav, více dějových linií,popisné pasáže i lyrické příběhy,členěn do zpěvů, kapitol,obsahuje tzv. prvky epické šíře (epiteta,...

drama – tragédie

-herci – protagonisté – hlavní – mytologický nebo hist. doložený (i námět) statisté -chorus – sbor, vyjadřoval veřejné mínění-hrdinové – odvážní a stateční nebo krutí a samolibí-konflikt se silnějšími (osud, bohové, spol. zákony) končí...

Aristofanés: LYSISTRATE

ŽÁBY– psal o tehdejších pol. a spol. problémech, kritika přetvářky, podlostipróza: historickáHérodotos – „otec historie“, VÝKLAD VYZKOUMANÉHO– řecko-perské války – zeměpisné údaje– konzervativní výklad – vše jako výsledek vůle bohů a osudu Filosofická:Sokrates: nenapsal...

Nový Zákon:

Nový Zákon: neanonymní (Matouš, Marek, Lukáš,Jan – evangelisté), řecky, křesťanská část Bible-přejímá ze Starého Zákona Desatero-evangelia (evangelium=dobrá zpráva)-epizody z Kristova života – evangelium sv. Matouše (začátek) – rodokmen, původ Krista -Ježíš před Pilátem –...

1.Počátky světového písemnictví, antické základy evropské kultury

Sumerská 3., 2. tisíciletí př. n. l.-na území Mezopotámie, dnešní Irák, Palestina-klínové písmo, na hliněných destičkách-nejstarší dochovaný -Epos o Gilgamešovi -polomýtický – zřejmě historická osobnost-král hledá tajemství věčného života, řeší základní životní problémy –...