Studijní materiály, referáty a maturitní otázky z ČJ

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Úvaha a úvahový slohový postup

Úvaha a úvahový slohový postup
Úvaha:
- autor se na základě poznatků zamýšlí nad problémem, aby dospěl k obecnějšímu závěruúvaha přemýšlí, hodnotí, ale nepoučuje, jen přivádí k zamyšlení (jen náznak řešení)
- hloubka úvahy ovlivněna úrovní myšlení a životními zkušenostmi autora
- úvaha historická, filosofická, citově podbarvená
- neodhalují se nové skutečnosti, ale jevy se posuzují z nového, osobitého úhlu
- subjektivita názoru, pestrost jazyka (obraznost, citové zabarvení)
- vyskytuje se: v uměleckých dílech (subjektivní charakter)
v publicistice – úvodník, komentář (subjektivní charakter)
ve vědeckém díle
Kompozice:
I. Úvod - cíl úvahy
II. Vlastní úvaha - přemýšlení, uvažování, hodnocení; čím je hlubší, tím kvalitnější
- !nebezpečí předčasné generalizace!
III. Závěr - zdůraznění, shrnutí, vyvození základní myšlenky úvahy, obecné závěry
Jazyk: výrazy širokého významu, hodnotící výrazy - adjektiva (vynikající, prostý)substantiva (úspěch, nespokojenost) adverbia(velmi, výborně,zcela); emocionální výrazy, metafory, jazyková pestrost; nejen úvahové pasáže, ale i fakta, z nichž se vychází
- otázky a odpovědi, řečnické otázky, zvolací a žádací věty, logická návaznost vět

Esej:
- druh úvahy na odborné téma (filosofická, společenská, výchovná, kulturná včetně literární)
- spojuje odbornost a uměleckost; citově zabarvená slova
- ne příliš rozsáhlá, psáno s estetickým záměrem
- živé zpracování, vtipné vyhrocení, lehký (i humorný nebo kritický) tón

Úvahový slohový postup:
 Prakticky odborný - útvar:diskuse, úvaha
 Vědecký - úvaha v odborných publikacích, učebnicích, kritická stať, recenze(informace o nově vydaném díle a zhodnocení), odborná diskuse
 Publicistický - úvodník, komentář, , úvaha, rozhlasová a TV beseda
 Umělecký - úvaha (postoje a city autora) v próze i poezii

2 komentáře :

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!